Reiki

Reiki

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan ve Japonya’dan doğru Dr. Mikao Usui ile yayılan bir şifa tekniğidir.. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir. Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur.

Rei: her yerde var olan

Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir.

Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.

Reiki üstatlarından Bayan Takata, Reiki’yi “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul edilen tanım budur. Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye, inisiyasyon (Uyumlanma) denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.

Alternatif Tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.

Reiki ; Evrensel bir enerjidir, hiç bir kuruluşa veya kişiye ait değildir. Olumsuza asla çalışmaz çünkü koşulsuz sevgiden akar.

Reiki Eğitimi

Reiki eğitimi, gerekli eğitimleri almış olan öğretmenler tarafından verilir. Eğitimlerin içeriği her öğretmene ve aldığı ekole göre değişiklik gösterse de içerikteki temel bilgiler değişmez. Eğitime katılmak için uzun süren meditasyon vs. gibi teknikler uygulamış olmanız ya da özel yeteneklere sahip olmanız gerekmez. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon (uyumlama) adı verilen bir teknikle enerjinin aktarımı yapılır ve belli bazı kanalların açılması sağlanır. Bir kez bu aktarım yapıldıktan sonra hayatınızın geri kalan kısmında bu enerjiyi kullanabilirsiniz.

Reiki Aşamaları

Reiki aşamaları içsel olarak hissedilerek alınır. Aşamalar arasında kesin bir zaman olmadığı gibi tüm aşamaları almak da gerekmez. Bu aşamalar bir okul gibi değildir. Sadece Reiki 1. Aşamayı alıp ‘bu bana yetti’ diyebileceğiniz gibi, 5 yıl sonra ‘Artık Reiki 2. aşamayı almak istiyorum’ da diyebilirsiniz. Kesin kurallar yoktur. Kişinin içsel yolculuğunda, bu enerjiyi alması gerektiğini hissetmesi en önemli etkendir.

Reiki eğitimi aşamalarını bazı Reiki Masterlar (öğretmenler) üç aşamada, bazı Reiki Masterlar (öğretmenler) dört aşamada verir. Dört aşamalı olan eğitim şeklinde, üçüncü aşamada, Şaman bilgileri ile Reiki uygulaması öğretilir.

Ben Reiki eğitimlerini dört aşamalı vermekteyim. Çünkü kişi terapilerini güçlendirmek, kendi gelişimini hızlandırmak için Reiki 3. aşamayı alabilir ama Reiki Öğretmeni olmak, bu sorumluluğu almak istemezse bu aşamada kalabilir.

Ayrıca Reiki 1. aşama eğitiminde, sadece Reiki öğretisi değil, öncelikle enerjinin çalışma şekliyle ilgili bir çok bilimsel bilginin verilmesine inanmaktayım. Bu bilgilerden sonra Reiki enerjisine uyumlanmış kişi, bunu sihir, mucize gibi algılamaz ve çok daha bilimsel doğrulara oturtur. Bu da, kullanımında kolaylık ve araştırıcılık getirir.

Eğitim Verdiğim Reiki Aşamaları;

Reiki 1. Aşama

 • Zihin Bilim
 • Çekim yasası nedir? Nasıl işler?
 • Beynimizin işleyişi, Kuantum bilgileri, Evrensel bilgiler, Biz kimiz ve yaşamdaki görevlerimiz ne?
 • Bilinçaltı nasıl çalışır?
 • Ego nedir?
 • Meditasyon nasıl yapılır?
 • Aura nedir?
 • Çakralar nedir?
 • Paralel evrenler nedir?
 • Kader nedir?
 • Reiki İnisiyasyonu(uyumlaması)
 • Uygulama (Reiki’yi kendinize ve bir başkasına uygulamak)

Yukarıda belirtilen bir çok spiritüel bilgiler verilir. Ayrıca Reiki’nin detaylı tarihçesi, uygulamanın nasıl yapılacağı, standart el pozisyonları gibi bilgiler bu aşamada verilir.

Reiki 2. Aşama

Daha derin mental çalışmalar yapılır ve enerjiyi uzağa , geçmişe ve geleceğe aktarmayı öğrenirsiniz. Bu aşamada Reiki’nin sembolleri ve bu sembollerle nasıl çalışılacağı öğretilir ve bunlara uyumlanılır. Olumlamalar öğretilip ateş seremonisi yapılır. Bu aşamanın (kesin olmamakla birlikte) 1. aşamadan en az 2 ay sonra alınması tavsiye edilir.

Reiki 3. Aşama

REİKİ ART yani İleri Reiki diye isimlendirilir. Kişi artık Reiki’yi yaşamının içinde sürdürmekteyse ve her an bunu uygulayabilir durumdaysa, o zaman Reiki Art aşamasını alma isteği duyar. Bu aşamada, Şaman bilgileri ile Reiki uygulamayı yani; Psişik ameliyat yapmayı, dumanla, sesle, doğal taşlarla çalışmayı öğrenir. Aynı zamanda farklı terapi teknikleri öğrenir. Bu aşamada yeni sembollere uyumlanır. Bu aşamanın (kesin olmamakla birlikte) 2. aşamadan 1 yıl sonra alınması tavsiye edilir.

Reiki 4. Aşama

Öğretmenlik aşamasıdır. Büyük sorumluluk ister. Bu aşamayı alıp öğretmenlik yapılmazsa kişiye büyük yükler oluşturur. Bu aşama uzun süren bir aşamadır. Kişi, öğretmenlik yapmak ve aldığı bilgileri, uygulamaları başkalarına da aktarmak isterse o zaman bu arzusunu eğitmenine ileterek öğretmenlik sorumluluğunu alır ve eğitim yolculuğu başlar. Reiki öğretmeni olabilmek için gereken koşullara uyulması gerekir. Reiki 3. aşamayı aldıktan sonra bunu sıkça uygulayıp, eğitmeninin seminerlerine katılıp, ondan uygulamaları ve eğitmenliği öğrenen Reiki Art öğrencileri, zamanı gelince inisiye olarak (uyumlanarak) öğretmenliği alabilir. Öğretmenliği aldıktan sonra seminerler düzenleyip, öğrencileri olduktan sonra, tüm aşamalarda eğitim verince Reiki Master olabilirler.

Kundalini Reiki, Karuna Reiki, Seichim Reiki, DNA Reiki ve Bolluk Bereket Reiki Eğitimleri için lütfen iletişime geçiniz.


Gelecek eğitimler için bilgi almak istiyorum