SEİCHİM REİKİ

SEKHEM REİKİ:Yaşam Işığı Enerjisi

Sekhem (seichim) çok eski Mısır tapınaklarından alınmış bir terimdir ve “Güç”, ”Kuvvet”, ”Kudret” demektir, ama her zaman kutsal bir yan anlamla beraber anılır.

Sekhem’in hiyeroglif yazısı tapınak, piramit ve gömütlerin duvarlarına kazınmış, kutsal kağıt belgelerde bolca referans olarak kullanılmış, hatta tapınakların kullandığı lisanın bir parçası olmuştur.

Sekhem Amerikalı Reiki Master’ı Patrick Zeigler tarafından yeniden ortaya çıkarılmıştır. Biz enerji ile çalışanlar bilmeliyiz ki, enerjinin bir çok çeşidi mevcuttur.

Seichim, Sekhem’in sankritçesidir.

Seichim yüzyıllardan beri, Sekhem’in Doğu kültürü ile yoğrulmuş ve titreşimleri biraz değiştirilmiş şekilde kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Seichim’in temeli Sekhem üzerine oturur.

Aslında hepsi aynı orijinli enerjidir.

Güzel, kibar, sevgi dolu, şefkatli bir enerjidir. Kayıtsız şartsız, mutlak sevgi tarafı diğerlerinden farklı olarak aşikardır. Sizi değişiminize sebep olurken güçlendirir, destekler.

Huzurlu olarak kişisel gelişmemize engel olan blokları çözer, tanrıçanın hediyesi enerjisi bizi kuvvetlendirir, sarıp sarmalar.

Mucizevi olarak kendimize dürüst olarak bakabilme cesareti gelir, iç dünyamıza bakıp gerçekten kim ve ne olduğumuzu anlar ve gereken değişimleri, şifayı kendimize uygularız.

Enerjisi çok tatlı ve kibar olduğu için gücü ve görkemi karşısında korku ile karışık saygı uyandırır. Bu gücü Mısır, Atlantis ve Lemuria’nın Yüce Rahipleri zamanında bolca kullanmıştır.

Seichim Reiki’yi, Reiki ve diğer enerjilerden farklı kılan nedir?

Reiki’ye uyumlanmış kişilerin bu enerjiyi çok daha güçlü akıtmaları için aksesuarlarla, güçlendiricilerle desteklemeleri gibidir.

Uygulandığı sırada insanı çevreleyen güç çok daha fazladır. Diğerlerinin yarısı kadar zaman uygulansa bile diğerlerinden çok daha uzun süre vücutta kalır. İnsanın fiziksel, ruhsal, enerji bedeni,zekası, duyguları üzerinde aynı zamanda etki gösterir.

Sekhem’de tam,eksiksiz şifa vardır,insanın her yönüne etki eder. Şifası çok derinden başlar.

Sekhem ruh seviyesinde çalışır. Diğer enerji sistemleri ile beraber uyumludur. Kaynak bir tanedir ama onu kaynaktan kendimize akıtma teknikleri değişiktir,bazı musluk diğerine göre daha fazla debide su verir.

Enerji kaynağı bir tanedir ama onu kendimize akıtma tekniği çoktur. Reiki 1 ve Reiki 2. aşamayı uyumlanan kişiler Seichim Reiki’ye uyumlanabilir. Reiki 3. aşamayı ve Reiki Master olmuş kişiler Seichim Reiki 3. aşamayı alabilirler. Geleneksel Sekhem ile bağlantılı Tanrıça,Mısır Tanrıçası “Sekhmet”dir.

SEİCHİM REİKİ SEMBOLLERİ

Reiki ve Seichim sembolleri birlikte kullanıldığında evrensel yaşam enerjisinin kullanım alanını destekleyicidirler ya da doğrudan etkilerler.

Seichim Reiki enerjisi ve 4 adet sembol ile birlikte öğrenilir, ilave olarak 2. aşama da 5 sembol eklenir.

Değişim, yönlendirilme ve aktarıcı özellik içerirler. Her alanda kolaylıkla uygulanabilirler, bol pratik yaparak kolaylıkla adaptasyon sağlanabilmektedir..

SEİCHİM TARİHÇESİ

Tera Mai Seichİm oluşumu SEİCHİM (kısaca SKHM) enerji sisteminin oluşum kapısı Patrick Zeigler tarafından Mısırda Piramitlerin içerisinde 1980 yılında başlamıştır.

Patrick piramitte kaldığı o gece oldukça yoğun bir enerjiye maruz kalmıştır.

Anlattığı hikaye aynı şekilde büyük piramitte gece geçiren ve kayıtlara geçmiş diğer iki kişi ile tıpa tıp benzemektedir.

Bu kişiler Mısır Hükümeti’nden izin alarak 1 geceyi büyük piramitin içinde geçirmişlerdi.

Patrick piramitte kaldığı o gece oldukça yoğun bir enerjiye maruz kalmıştır. Daha sonra Sufi Seyhi Khartoum tarafından inisiye edilmiştir. Amerika’ya dönünce Barbara Weber Ray ile Reiki çalışmıştır.

Seichim bu birikimlerin sonucu Piramit, Sufi ve Reiki karışımı olarak ortaya çıkmıştır.