REİKİ

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir.

Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.

Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur.

Rei: her yerde var olan

Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir.

Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.

Reiki üstatlarından Bayan Takata, Reiki’yi “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım budur.

Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon (Uyumlanma) denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.

Alternatif Tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.

REİKİ EĞİTİMİ

Reiki eğitimi öncelikle bu eğitimden geçmiş olan öğretmenler tarafından verilir. Eğitimlerin içeriği her öğretmene ve aldığı ekole göre değişiklik gösterse de içerikteki temel bilgiler değişmez. Eğitime katılmak için uzun süren meditasyon vs. gibi teknikler uygulamış olmanız ya da özel yeteneklere sahip olmanız gerekmez.

Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon ( Uyumlama) adı verilen bir teknikle bu enerjinin aktarımı yapılır ve belli bazı kanalların açılmasıyla başlatılır.

Bir kez bu aktarım yapıldıktan sonra ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiyi kullanabilirsiniz.

Reiki Eğitimi Aşamaları;

Reiki aşamaları içsel olarak hissedilerek alınır, Aşamalar arasında kesin bir zaman olmadığı gibi tüm aşamaları almak da gerekmez. Bu aşamalar bir okul gibi değildir. Sadece Reiki 1. Aşamayı alıp bu bana yetti diyebileceğiniz gibi 5 yıl sonra artık Reiki 2. aşamayı istiyorum da diyebilirsiniz. Kesin kurallar yoktur. Kişinin içsel yolculuğunda bu enerjiyi alması gerektiğini hissetmesi en önemli etkendir.

Eğitimleri bazı Reiki Masterlar üç aşamada, bazı Reiki Masterları da dört aşamada verir.. Dört aşamalı olanda üçüncü aşamada şaman bilgileri ile Reiki uygulama öğretilir.

Reiki eğitimlerini ben dört aşamalı vermekteyim. Çünkü kişi terapilerini güçlendirmek, kendi gelişimini hızlandırmak için Reiki 3. aşamayı alabilir ama Reiki Öğretmeni olmak, bu sorumluluğu almak istemezse bu aşamada kalabilir.

Ayrıca Reiki 1. aşamada sadece Reiki değil önce Enerjinin çalışma şekliyle ilgili bir çok bilimsel bilginin verilmesine inanmaktayım. O zaman Reiki enerjisine uyumlanmış kişi bunu sihir, mucize gibi algılamaz ve çok daha bilimsel doğrulara oturtur. Bu da kullanımında kolaylık ve araştırıcılık getirir.

Eğitim Verdiğim Reiki Aşamaları;

REİKİ 1. Aşama ;

Zihin Bilim, çekim yasası nedir?, nasıl işler?

Beynimizin işleyişi, Kuantum bilgileri, Evrensel bilgiler, Biz kimiz ve yaşamdaki görevlerimiz ne?

Bilinçaltı nasıl çalışır?

Ego nedir?

Meditasyon nasıl yapılır?,

Aura nedir?

Çakralar nedir?

Bunları uygulamalı olarak hissedip deneyimlemek, paralel evrenler nedir?

Kader nedir?

Gibi bir çok spiritüel bilgiler verilir. Uyumlama yapılır. Reiki’yi kendinize ve bir başkasına uygulamayı öğrenirsiniz. Reiki’nin detaylı tarihçesi, uygulamanın nasıl yapılacağı, standart el pozisyonları gibi bilgiler bu aşamada verilir.

Reiki 2. Aşama,

daha derin mental çalışmalar yapılır ve enerjiyi uzağa , geçmişe, geleceğe aktarabilirsiniz. Burada Reiki’nin sembolleri vardır. Bu sembollerle nasıl çalışılacağı öğretilir, bunlara uyumlanılır. Olumlamalar öğretilip ateş seronomisi yapılır. Bu aşama, kesin olmamakla birlikte 1. aşamadan 2 ay sonra verilir.

Reiki 3. Aşama,

REİKİ ART yani İleri Reiki diye isimlendirilir.Kişi artık Reiki’yi yaşamın içinde sürdürmekteyse ve her an bunu uygulayabilir durumdaysa o zaman Reiki Art aşamasını alma isteği duyar. Bu aşamada Şaman bilgileri ile Reiki uygulamayı yani, Psişik ameliyat yapmayı, dumanla, sesle, doğal taşlarla çalışmayı öğrenir. Farklı terepi teknikleri öğrenir.Bu aşamada sembollere uyumlanır. Gene kesin olmamakla birlikte 2. aşamadan 1 yıl sonra Reiki Art verilir.

Reiki 4. Aşama,

Öğretmenlik aşamasıdır. Büyük sorumluluk ister. Bu aşamayı alıp öğretmenlik yapılmazsa kişiye büyük yükler oluşturur. Bu aşama uzun süren bir aşamadır. Gerçekten öğretmenlik yapmak ve aldığı bilgileri, uygulamaları başkalarına da aktarmak isterse o zaman bu arzusunu eğitmenine ileterek öğretmenlik sorumluluğunu alır ve eğitim yolculuğu başlar. Reiki öğretmeni olabilmek için gereken koşullara uyulması gerekir.Reiki 3. aşamayı aldıktan sonra bunu sıkça uygulayıp, Eğitmeninin seminerlerine katılıp ondan uygulamaları ve eğitmenliği öğrenen Reiki Art öğrencileri zamanı gelince uyumlanarak öğretmenliği alır. Öğretmenliği aldıktan sonra seminerler düzenleyip öğrencileri olduktan sonra tüm aşamalarda eğitim verince Reiki Master olur.

Reiki ; Evrensel bir enerjidir, hiç bir kuruluşa veya kişiye ait değildir. Olumsuza asla çalışmaz çünkü koşulsuz sevgiden akar.