REGRESYON TERAPİSİ

REGRESYON TERAPİSİ
Regresyon, kelime anlamı olarak bir şeyin kaynağına dönmek veya geriye gitmektir.
“Geçmişe gidip geçmişin duygusunu boşaltmakta denebilir. Regresyon uygulamasında; kişinin bilinçaltındaki anılarda geriye doğru gitmesi için yol gösterilir.
Bu süreçte bilinçaltı, gençlik anılarına, çocukluk veya bebeklik dönemine, annekarnına veya bunların da ötesinde “diğer iz düşümlerinin anılarına” gidebilir. Bu anılar yaygın biçimde “geçmiş yaşamlar” olarak bilinmektedir.

Regresyon uygulamasında danışanın iyileşmesini istediği konu ya da sorunun geçmişteki oluşma nedenleri ve kaynağına inilerek çözümlenmesi, duygusunun boşaltılması amaçlanmaktadır.

Bastırılmış öfke veya yalnızlık korkusu problemi olan bir danışanda bu sorunun başlangıcı bu hayatın erken çocukluk dönemi olabileceği gibi, ruhun yolculuğu esnasında bir zaman diliminde, daha önceki yaşamlarından biri de olabilmektedir.
Danışanın sorununun kaynağı olan hisler kişinin yaşadıklarından, otoritelerin oluşturduğu çekirdek inançtan ya da Annesinin hislerini ve deneyimlerini kendisinin olduğunu algılamasından kaynaklanabilir.

Regresyonu uygulayan kişi, danışanın bilinçaltı anılarında geriye doğru gitmesine, kaynağa ulaşıp keşfetmesine, oradaki birikmiş duyguları boşaltmasına ve onun bunları yeni bir çerçeveye oturtmasına yol göstermek amacıyla çeşitli teknikler ve beceriler kullanır.

Regresyondan faydalanmak için reenkarnasyon inancına sahip olmak şart değildir. Bilinçaltından çıkan hikayeler her danışan için eşsiz ve kendine özeldir.

Regresyon; Depresyon, kaygı bozuklukları (panik atak, sosyal fobi, takıntılı düşünceler, travma sonrası stres bozukluğu vb.), Fobi-Korkular (yükseklik, ölüm, su, köpek vb.), tıbbi olarak açıklanamayan ağrılar, migren ve geçmeyen baş ağrıları, mide sorunları vb. Kişiler arası ilişki sorunları (yakın çevre, karşı cins, aile içi, işyeri vb.) istenmeyen alışkanlıklar ve her şeyden önemlisi kendi ruhsal varlığını tanımak, farkına varmak gibi ihtiyaç duyulan pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Regresyon seansları (danışanla yapılan ön görüşme, üzerinde çalışılacak konunun saptanması ve uygulama süreci) ortalama olarak 2-3 saat arasında sürmektedir. Terapi sırasında yarı bilinçli bir durum olan trans halinde çalışılmaktadır.

Seans için kullanılan yöntemler farklılık göstermekle birlikte danışan farklı bir bilinç seviyesinde olduğundan seans sonrasında yaşananlar tamamen hatırlanmaktadır.

Regresyon uygulayıcı “teşhis”te bulunmaz, daha çok, tüm yanıtların danışanın bilinç altında yattığını kabul eder.

Regresyon uygulamasında geçmişte yaşanılan olaylardan dolayı üzerimizde taşıdığımız ve sorunlara sebep olan o enerji değiştirilip dönüştürerek tekrardan sağlıklı hislerle yaşamaya başlarız.
Bunun sonucunda kişi kendiyle, içindeki çocukla barışır ve kendini tekrardan keşfederek sevmeye, değer vermeye başlar.