KARUNA REİKİ

Son 20 yıl içinde yalnız bizim kişisel titreşimlerimiz değişmedi, ayrıca gezegenin titreşim oranları da değişti.

Bu titreşimlerin artması, birçok yeni enerji ve enerji ile yeni şifa tekniklerini de beraberinde getirdi. Eskiden şifa uygulamalarında kullanılan ve çok kuvvetli gelen enerjiler, güçlerini yitirdiler.

Bu nedenle yeni, daha kuvvetli şifa teknikleri oluştu.

Karuna Reiki bu sebeple ortaya çıktı. Milletlerarası Reiki Merkezi Kurucusu William Lee Rand, Karuna Reiki sistemini geliştirdi.

Bu sistem Kathleen Milner’in, Tera – Mai adındaki Reiki sistemini temel alarak kurulmuştur.

William bu sistemin sembollerini, sembollerin kullanışlarını, uyumlama şeklini ondan esinlenerek oluşturmuştur. Ancak üzerlerinde değişiklikler yaparak, kalbi merkez alan bir sistem yaratmıştır.

Karuna, Sanskrit bir kelime olup, Hindu, Budist ve Zen rahiplerince kullanılmakta idi.

Manası: Sevecen, merhametli, müşvik hareket veya iş demektir. Karuna Reikisi ile Usui Reikisi arasındaki en belirli fark Karuna enerjisi çok kesin ve belirlidir, şifa istenen noktaya çok iyi odaklanır.

Karuna 1, Karuna 2 ve Karuna Master seviyelerinde eğitim verilir.

Karuna Reiki, şifa verilmesi sırasında toplam 12 sembol yardımı ile çalışılır.