BOLLUK BEREKET REİKİSİ

Bolluk Bereket Reikisi 1 Ocak 2004 Dünya Barış Gününde sunulan yeni bir enerjidir.

Jane Peterson ve David Paul tarafından armağan edilmiştir.

Sadece materyal anlamında bolluk değil ruhsal olarak da büyümeyi sağlar. Bolluk Bereket Reikisi’ne inisiye olduğunuz günden sonra etkisini hayatınızda olumlu olarak hissedersiniz.

Reiki’nin bu formu dünyada bolluğu ve refahı tezahür ettirmeye yardımcı olur,sadece materyal bolluğu değil, daha önemlisi spiritüel büyümeyi ve refah mantalitesini sağlar.

Şükran duymak, kişinin yaşamında bolluğun ve refahın yeni hedeflerini tezahür ettirmede zihne yardımcı olan anahtardır. Hepimiz, hayatımızı daha üst seviyede bolluk ve bereket içinde yaşamak, yaşam boyu daha iyi standartlara ulaşmak isteriz.

Peki, yaşamda çalışmak haricinde de, başka neler yapılabilirsiniz. Bolluk bereket meditasyonu 1 sembol, 2 imajinasyon ve bir mantra ile çalışılır.

Bu meditasyon bizlerin genel anlamda bir bolluk ve bereket bilinci geliştirmemize yardımcı olacaktır. Bunu sadece maddi bolluk ve bereket gibi düşünmek ritüeli aynı zamanda küçümsemek anlamına gelecektir.

Hayatımızda ‘Bollaşmasını’ istediğimiz her şey için kullanabiliriz ama yine de en çok maddi hayatımızda kullanılmaktadır.

BOLLUK BEREKET REİKİSİNİN BİZE SAĞLADIKLARI

-Bolluk ve bereket konusundaki bütün negatif inançları, tutumları, şartlanmaları temizlemek.

– Kişinin enerji alanını temizleyerek ve daha çok bereketi hayatına çekmesi için pozitif enerjilerle yüklemek.

– Daha fazla bolluk-bereketi hayatınıza çekmek.

– Size bolluk ve bereketin gelmesine engel olan negatif blokajları temizlemek.

– Bolluğun evrensel yasaları ile sizi uyumlu hale getirmek.

– Hayatınızda başarıya ulaşmanızın önündeki negatif blokajları temizlemek.

– Ailenizden size geçen bolluk bereket ve basari ile ilgili blokajları, negatif desenleri temizlemek.

– Maddi konularla ilgili endişelerden sizi arındırmak.

– Daha fazla mali başarıya sahip olmanızın önündeki engelleri, olumsuz duyguları ve düşünceleri temizlemek.

– Çakra- Aura sisteminizde bulunan ve refahınızı olumsuz etkileyen, negatif enerjileri temizlemek.

– Özellikle yaşadığınız maddi sorunlarda, sorunun nerede olduğunu bilmediğiniz durumlarda, bu sorunu bulmak ve temizlemek.

– Tıkanmış mali akışı sağlamak.

– Sizi bolluk bereket konusunda olumsuz etkileyen, tüm negatif enerjileri temizlemek.